برومو روزنامه مطبوعات اردیبهشت تیتر امروز روزنامه ها

برومو: روزنامه مطبوعات اردیبهشت تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر + ورود نخستین انسان‌ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می‌شد

اشیای باستانی که به تازگی در یک غار در شمالی‌ترین نقطه استرالیا یافت شده، نشان می‌دهد انسان‌ها حدود 65 هزار سال پیش پا به قاره استرالیا گذاشته‌اند.

تصاویر + ورود نخستین انسان‌ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می‌شد

ورود نخستین انسان ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می شد+تصاویر

عبارات مهم : تاریخ

اشیای باستانی که به تازگی در یک غار در شمالی ترین نقطه استرالیا یافت شده، نشان می دهد انسان ها حدود 65 هزار سال پیش پا به قاره استرالیا گذاشته اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از میرور، بر اساس تحقیقات منتشر شده، تیشه و تبر و سنگ های تراش خورده و تیز شده است ای که از دل غاری در شمالی ترین نقطه استرالیا یافت شده، نشان می دهد که نخستین انسان ها حدود 65 هزار سال پیش وارد این قاره شده است اند. این بدهید معنی است که انسان 18 هزار سال سریعتر از چیزی که تا کنون تصور می شده است هست، پا به این قاره گذاشته است.

تصاویر + ورود نخستین انسان‌ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می‌شد

برای تشخیص قدمت اشیای باستانی مکشوفه، که در یک فرورفتگی زیر یک صخره در کناره های دشت ساوانا که در 300 کیلومتری شرق داروین قرار دارد، قرار گرفته بودند، از تکنیکی به نام “لومینسنس” (luminescence dating) استفاده شد.

اشیای باستانی که به تازگی در یک غار در شمالی‌ترین نقطه استرالیا یافت شده، نشان می‌دهد انسان‌ها حدود 65 هزار سال پیش پا به قاره استرالیا گذاشته‌اند.

کشف یک تاریخ تازه جهت ورود نخستین انسان ها به قاره استرالیا، ریشه های فرهنگ بومی و تاریخ قدیمی ترین تمدن مستمر دنیا را به عقب می کشد. آیا که قدمت حضور انسان در این قاره تا به حال 47 هزار سال آینده نگری شده است بود.

“کریس کلارکسون”، سرپرست این پروژه در مصاحبه با یک شبکه رادیویی استرالیا گفت: این کشف درک علمی دانشمندان از تاریخ مهاجرت انسان از قاره آفریقا را نیز عوض کردن می دهد.

تصاویر + ورود نخستین انسان‌ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می‌شد

وی افزود: دانشمندان اعتقاد بودند انسان ها جهت نخستین بار زمانی میان 60 هزار تا 100 هزار سال پیش قاره آفریقا را ترک کرده اند. از آنجایی که استرالیا در انتهای این مسیر مهاجرت قرار گرفته هست، اکنون می توانیم از این کشف به عنوان یک معیار استفاده کرده و بگوییم انسان ها باید آفریقا را سریعتر از این ها ترک کرده باشند.

اشیای باستانی که به تازگی در یک غار در شمالی‌ترین نقطه استرالیا یافت شده، نشان می‌دهد انسان‌ها حدود 65 هزار سال پیش پا به قاره استرالیا گذاشته‌اند.

دانشمندان در حفاری های قدیمی به روش های تازه تشخیص قدمت اشیای باستانی که امروزه در اختیار دانشمندان حال حاضر هست، دسترسی نداشته اند تا بتوانند قدمت واقعی آنها را شناسایی کنند.

تصاویر + ورود نخستین انسان‌ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می‌شد

واژه های کلیدی: تاریخ | استرالیا | استرالیا | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

تصاویر + ورود نخستین انسان‌ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می‌شد

تصاویر + ورود نخستین انسان‌ها به قاره استرالیا 18 هزار سال قبل از چیزی که تا کنون تصور می‌شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs